DŘEVOSTAVBY ANO či NE?

Stavaři často tvrdí, že dřevo není vhodný materiál k výstavbě rodinných domů a proto odsuzují dřevostavby. K přesvědčení potencionálních zákazníků používají mnoho tvrzení, které se nezakládají na pravdě. Při bližším zkoumání je možné tyto tvrzení považovat nejen za neopodstatněné, ale dokonce se změní v přednosti.

DŘEVO HOŘÍ

Statické vlastnosti
dřeva se působením ohně zhoršují daleko pomaleji než statické vlastnosti např. betonových pilířů nebo ocelových nosníků. Dřevo obsahuje až 15% vody, která se v případě požáru musí nejprve přeměnit v páru (u tuny dřeva je to 150kg vody). Kromě toho ohořelá vrstva dřeva obsahující uhlík působí jako určitá forma ochranného pláště proti ohni. Proto doporučujeme dřevostavby.

DŘEVO MÁ MALOU ŽIVOTNOST
Důkazy proti tomuto tvrzení najdeme v každém starém městě nebo vesnici. Některé dřevěné nebo srubové domy pocházejí z konce 14. století a jsou stále ve výborném stavu. Taky Benátky jsou toho důkazem. Toto město stojí celé na dřevěných pilířích, a to už více než 800 let. Proto doporučujeme
dřevostavby.

TVRZENÍ: DŘEVO NENÍ PEVNÉ,  A PROTO NENÍ MOŽNÉ STAVĚT ZE DŘEVA VĚTŠÍ STAVBY
Dřevo je v porovnání se svoji vysokou pevností relativně lehké. Proto je dnes opět oblíbeným stavebním materiálem pro haly, mosty, průmyslové stavby, školy, tělocvičny, stadióny apod. Dřevostavby doporučujeme i pro toto využití.

TVRZENÍ: DŘEVO NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
Dřevo se často používá jako stavební materiál do vlhkého prostředí, např. do sauny a koupelen, protože dokáže regulovat vlhkost v závislosti na prostředí, ve kterém je použito. Důležité je to, aby se vlhké dřevo mělo možnost opět vysušit.

TVRZENÍ: POUŽITÍ DŘEVA JAKO SATVEBNÍHO MATERIÁLU SE HODÍ JEN K VENKOVSKÝM STAVBÁM
Naopak, dřevo je používané v nové, moderní architektuře a umožňuje lehké konstrukce plné fantazie. Kromě toho dnes existují dřevěné produkty v různých formách a barvách.

TVRZENÍ: DŘEVO NENÍ DOBRÝ IZOLANT
Buňková struktura dřeva shromažďuje teplo. Proto je špatný vodič tepla a výborný izolant. Dřevostavby mají dobré tepelné vlastnosti.

TVRZENÍ: DŘEVO PODSTUPUJE VYSOKÉMU RIZIKU, ŽE BUDE NAPADNUTO ŠKŮDCI
Existuje několik  možností jak ošetřit dřevo proti napadení. Ochrana dřeva jeho vysušením pod hodnotu 18%, kdy se eliminuje působení škůdců, nebo obecně platí “kde není voda, není
život“. Chemická ochrana dřeva – používá se jen na dřevo určené v exteriérech. Proto dřevostavby z vysušeného dřeva nepodléhají tomuto riziku.

TVRZENÍ: DŘEVO JE NEPERSPEKTIVNÍ MATERIÁL, DŘEVA UBÝVÁ
Lesní hospodářství pracuje na principu postupného dorůstání. To znamená, že se nepoužije víc dřeva, než ho doroste. Můžeme se spolehnout, že pro dřevostavby bude stále dostatek materiálu.

TVRZENÍ: DŘEVO JE DRAHÉ
V porovnání s vlastnostmi, které dřevo má, je jeho cena v porovnání s ostatním materiálem bezkonkurenční. Dřevo se lehce zpracovává a k jeho získání a zpracování se spotřebuje mnohem míň energie než u ostatních surovin.

TOPlist