Základy rodinného domu

Proč nejsou zahrnuty do ceny domu?

Stavba základů

Základy nejsou zahrnuty v ceně, protože někdy se mohou značně lišit vzhledem k vlastnostem pozemku (sklon, vlastnosti základové půdy…) typu založení, na kvalitě Vámi dodané projektové dokumentace. Některé faktory mohou cenu založení RD až zdvojnásobit.

Vaší možností je zajistit si tuto část stavebního díla (rodinného domu) svépomocí (včetně statického posouzení a vyřízení stavebního povolení).
Druhou možností je nechat starosti na nás, protože Vy víte, co chcete a my víme jak na to.
Správné založení stavby je podstatné pro její životnost, funkčnost a optimalizaci nákladů pro založení RD.

  • neekonomický návrh (předimenzované náklady sice stavbu neohrozí, ale zvýšené náklady ani nevylepší)
  • poddimenzované základy jsou zpočátku levnější, ale v konečném důsledku se mnohonásobně prodraží

Klíčové prvky pro úsporu nákladů

Návrh založení RD – základové konstrukce podle geologického a hydrogeologického průzkumu a dle optimálního statického návrhu.

  • typ půdy – má vliv na hloubku založení a rozměry základových konstrukcí (hl. 0,5 – 1,5 m)
  • sklon terénu ( i mírný sklon může mít vliv na cenu, např. místo pásů je vlivem sklonu nutná základová deska
  • zhotovitel – rodina, Moravia Wood Trading, s.r.o.
  • záruky

Můžeme Vám pomoci z Vašeho stavebního pozemku ve svahu udělat přednost. Místo pouhého prodražení stavby vhodně propojit terén se základy a celou stavbu originálně zasadit do terénu a případně svažitost prakticky využít, protože “stavět s námi je hračka“.

TOPlist